Contacts


Vena Group Sp. z o.o.

ul. Św. Barbary 16
43-600 Jaworzno  

Biuro godziny otwarcia: 

Poniedziałek - Piątek  (9:00 - 17:00)

ul. Sławkowska 14
43-600 Jaworzno

tel.(32) 616 22 40
tel.+48 508 461 120
biuro@vena-reklama.pl


NIP 632-20-15-909 REGON: 365765872 KRS: 0000644667 Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł